- Som inntil nylig kontantstøttemottaker selv blir jeg overrasket over den fattige argumentasjonen. For det var ved å støtte oss på forskning om ettåringens behov at vi som foreldre valgte å søke om kontantstøtte i stedet for barnehageplass da vår lille fylte året, slik at barnet fikk være «hjemme» til hovedopptaket i august, sier hun til Nea Radio.

Langfjæran har reagert på uttalelser fra både Anette Trettebergstuen fra AP og Kristoffer Vikan leder i arbeidstakerorganisasjonen Delta Ung. Hun sier at forskningen er tydelig på at små barn har godt av å være hjemme lenger.

- Jeg mener debatten har mistet fokus, og det virker som at mange som uttaler seg kritiske til kontantstøtten, ikke faktisk setter seg inn i saken. De bare kaster ut påstander som «Det holder kvinner hjemme» og «det holder barna hjemme fra barnehagen». Samtidig vet vi at barn er i sin viktigste tilknytningsfase og i varierende grad opplever separasjonsangst, sier hun videre.

Langfjæran peker blant annet på studien fra NTNU om barnehagebarn og stresshormoner som viser at man ved å vente noen få måneder ser at kortisolnivået faller betydelig etter den initielle separasjonsfasen sammenlignet med hos barn under 14 måneder.

Øker sosiale ulikheter

Hun sier at barna skal tidsnok i barnehage, og mødrene skal tidsnok tilbake i jobb, men er overrasket over at venstresiden ikke ser potensialet for økte sosiale ulikheter hvis kontantstøtten skrotes.

- Majoriteten sender allerede barn i barnehage rundt ettårsdagen. De har tatt riktig valg for sin familie.Men hvis kontantstøtten skrotes, er det mange med vanlig økonomi som ikke kan ta riktig valg for sin familie. Jeg er overrasket over at venstresiden ikke ser at dette fører til økt sosial ulikhet. Det fører til at bare familier med solid økonomi kan være hjemme til barna er klare, sier Langfjæran.

Kun 23 prosent ønsker ettåringer i barnehagen

I en spørreundersøkelse utført av Nav i 2016, svarer kun 23 prosent at de ønsker kun barnehage som tilsynsordning for ettåringen, men dette øker til 82 prosent for toåringen.

Langfjæran sier at foreldre og andre ser at når barn begynner i barnehage, er det en omveltende hverdagsendring for dem.

- Så lenge ikke alle barn tilpasser seg den nye hverdagen i barnehagen, er det et rent sosialt eksperiment å gjøre barnehage for ettåringer i praksis «obligatorisk» ved å fjerne kontantstøtten til fordel for en ventestøtte. Å frata barn muligheten til å være hjemme til det er litt eldre, og har økte språklige ferdigheter og økt mobilitet er ikke svaret, avslutter hun.

Hør intervjuet her: