- Det som er utfordringen er at dette har vært en varslet krise siden 2016 og regjeringen har gjort ingenting. Både vi og Arbeiderpartiet og flere har påpekt gang på gang at hvis man ikke setter inn tiltak nå, så vet vi at fastlegeordningen kommer til å kollapse. Dessverre har det ikke kommet noen tiltak, sier Greni til Nea Radio.

Legeforeningen har sagt at politikerne må legge fire milliarder kroner på bordet for at legene skal få en levelig arbeidshverdag. Regjeringen har lagt 1,7 milliarder på bordet og mener det er en god start.

Senterpartiets tiltak- Vi har foreslått og lagt inn i vårt budsjett 400 nye fastlegestillinger, tilskudd til nye leger og tilskudd til kommuner som sliter med å rekruttere nye fastleger. På lang sikt så må vi jo naturligvis utdanne flere leger og da også leger som er utdannet i Norge. Vi må også ha flere LIS 1- stillinger, et som tidligere ble kalt turnuslegestillinger, sier Greni som presiser at denne styrkinga er utover regjeringas forslag.

LIS 1 er en obligatorisk felles plattform for alle leger som vil spesialisere seg i Norge. Den består av klinisk praksis i tolv måneder i spesialisthelsetjenesten og deretter seks måneder i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

83 kommuner i Norge opplyser at de har dramatisk fastlegemangel. Fastlegekrisen har vært et faktum siden 2017. Omslag 2 millioner mennesker bor i kommuner som opplyser at de mangler fastleger.

Systemet fungerer ikke

- Det er helt tydelig at det er et system som ikke fungerer. Regjeringen har ikke tatt denne store varslede utfordringen på alvor. Det her må vi gjøre et kraftig løft på i neste års budsjett, fortsetter Greni.