Seks personer har det siste døgnet testet positivt på koronavirus i Malvik kommune.

Tre av disse er personer i tenårene, i tillegg til ett barn og to personer i henholdsvis 40- og 50-årene.

Samtlige har milde sykdomsforløp, og smittesporing pågår.

Lørdag 21. august ble det arrangert fest ved forsamlingslokalet Vidarhall på Leistad. Flere av tenåringene som testet positivt, har vært på dette arrangementet.

Malvik kommune har vært i kontakt med arrangøren og informert om at alle må bestille time for testing snarest. Samtlige deltakere er i karantene fram til prøvesvar foreligger.

To ansatte ved Espira Muruvik barnhage har testet positivt. En av disse er hjemmehørende i Malvik, og er en av de seks positive testene fra det siste døgnet. Den andre personen er bosatt i nabokommune, og regnes da ikke som smittet innbygger i Malvik kommune.

Som et følge av dette er barnehagen satt i testregime, samtlige ansatte og barn skal teste seg, og barnehagen er stengt i dag, 26. august.

Totalt har 27 personer testet positivt på koronavirus, så langt i august.