Tirsdag har det vært skolevalg ved flere av landets videregående skoler, blant annet på Ole Vig på Stjørdal.

Valget er et samarbeid mellom skolen, NSD - Norsk senter for forskningsdata, som er nasjonal arrangør av skolevalget og Utdanningsdirektoratet, som har det overordnede ansvaret.

SV er vinneren

Resultatet fra valget ble offentliggjort kl 19 tirsdag kveld og viser at SV med sine 17 prosent, er valgets store vinner. Dette er en fremgang på 7,2 prosentpoeng siden skolevalget i 2019.

Også Fremskrittspartiet med 10,9 prosent - en fremgang på 6 prosent og og Venstre med 12 prosent - en fremgang på 5,8 siden forrige skolevalg, gjør et svært godt valg på Stjørdal.

Arbeiderpartiet får flest stemmer og får 30.7 prosent av stemmene, en framgang på 1,1 prosentpoeng.

Sp, MDG og Høyre kraftig tilbake

Senterpartiet med 12,2 prosent - en nedgang på 7,3, Høyre med 5,5 prosent - en nedgang på 5,3 og MDG med 3,3 prosent - en nedgang på 5,2 er de store taperne.

Rødt taper også prosentpoeng siden forrig valg og endre opp med 2 prosent av stemmene.

Artikkelen fortsetter under illustrasjonene

Foto: Ole Vig Vgs

På landsbasis er SV blant vinnerne i skolevalget mens MDG går ned. Sammen har likevel rødgrønn side flertall.

SV får 12,7 prosent oppslutning, opp 2,7 prosentpoeng fra skolevalget for fire år siden.

Ap faller fra 27,8 i 2017 til 23,3 prosent.

Den store vinneren fra forrige skolevalg i 2019, MDG, får «bare» 6 prosent. Dette er 0,8 prosentpoeng lavere enn i 2017, og hele 4,8 prosenpoeng lavere enn i 2019, melder NRK.