På en pressekonferanse mandag ble det opplyst om at Stjørdal kommune har fått bevilget midler til et næringsfond på 2,6 millioner kroner. Midlene er kommer fra Kommunal- og Moderniseringsdepartementet som en del av krisepakken til næringslivet fase 3.

Stjørdal kommune har vært hardt rammet av arbeidsledighet grunnet Covid-19, og midlene skal legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiøkning.

Saken fortsetter etter radiointervjuet

Mulig å søke allerede i dag

Målgruppen for fondet er bedrifter og næringsaktører. Ettersom Stjørdal er en reiselivskommune, er mange arbeidsplasser hardt rammet av utfordringer knyttet til Covid-19, spesielt innen salg/service og reiseliv/transport.

Næringsfondet skal ikke kunne benyttes til normal drift, men er heller rettet mot bedrifter som kan komme raskt på banen med tiltak for å skape arbeidsplasser, skape omsetning og aktivitet. Hovedmålet er å motvirke de negative virkningene Covid-19 utbruddet har hatt på næringslivet.

Gladnyheten er at pengene allerede er på plass i Stjørdal kommune, så muligheten for å søke støtte er allerede tilgjengelig. Torbjørn Berg Strømstad fra næringsavdelingen i Stjørdal kommune forteller hvordan man lett kan søke.

- Inne på www.regionalforvaltning.no søker man opp Stjørdal Kommune, da får de opp et næringsfond Covid-19 fra Stjørdal kommune som er søkbart per i dag. Og de som lurer mer på dette kan kontakte Proneo for assistanse, forklarer Berg Strømstad.

Viktig å lage arbeidsplasser, fornye Norge og skape noe nytt!

For å få fortgang i søknadsprosessen er kriteriene satt nasjonalt, på den måten trenger ikke kommunen å bruke tid på å lage egne retningslinjer, da disse allerede er satt. Saksbehandlingen blir ivaretatt av samarbeidspartneren Proneo, som også har oversikt over andre støtteordninger som kan være hensiktsmessige for næringsaktører. Det finnes blant annet innovasjonspakker, som både nye innovatører og etablerte bedrifter kan søke på. Proneo sørger for å veilede bedriftene dit man passer best, slik at alle blir ivaretatt:

- Vi kommer også til å se på om det kanskje er andre områder den søknaden heller burde bli satt, eksempelvis forskningsfondet eller Innovasjon Norge, forklarer Torhild Aarbergsbotten fra Proneo.

- For eksempel større utviklingsprosjekt som oppfyller kriteriene, vil bli henvist dit [forskningsfondet og Innovasjon Norge] slik at de kan bistå de. Slik at resultatet blir best mulig for søker, legger hun til.

- Det er helt tydelig at staten ønsker at man skal skape flere arbeidsplasser, få opp verdiskapningen. Det å bruke den tiden vi er inne i nå til å skape noe nytt og fornye Norge er uomtvistelig viktig for myndighetene, avslutter hun.