– Budsjettet for neste år er preget av forpliktende plan, innsparinger og omstilling. Vi har i dag lagt fram et handlingsprogram for 2021 til 2024 som viser et forbruk av disposisjonsfondet på 5,1 millioner kroner det første året, men til sammen over hele perioden så vil det gi en avsetning av merinntekt på 9,5 millioner koner, sier Anne Grete Bakken Stokmo, økonomisjef i Selbu kommune.

Se intervjuet med økonomisjef Anne Grete Bakken Stokmo her: