I dag ble det kjent at smittevernanleder i Værnesregionen, Leif Edvard Muruvik Vonen, tirsdag anmeldte en mann for bevisst brudd på karantenebestemmelsene som gjelder grenseovergangen ved Storlien. Kommuneoverlege i Malvik, Realf Ording Helgesen, støtter avgjørelsen fullt ut.

– Vi håper at det ikke kommer til at vi må gå så drastisk til verk. Men når det er så tydelig at karantenereglene brytes med vitende vilje, så kommer også vi til å slå hardt ned på dette, forklarer Helgesen.

– Vi er klar over at ikke alle har like god kjennskap til hvilke regler som gjelder til en hver tid og vi bistår gjerne med veiledning. Vi ønsker å legge tilrette for at folk skal kunne overholde reglene, men ser det som svært viktig å understreke hvor avgjørende det er at alle er seg sitt ansvar bevisst.

Potensielt veldig alvorlig

Konsekvensene av å bryte karantenebestemmelsene kan bli alvorlige

– Smitten er ikke synlig, og enkelte får et svært mildt sykdomsforløp. Det betyr ikke at man ikke bærer smitten videre og at man dermed kan overføre viruset til sårbare grupper, for eksempel i helseinstitusjonene.

Helgesen mener at vi risikerer å måtte stenge ned samfunnet igjen, dersom ikke alle gjør sitt.

– Vi har nå et åpent samfunn som fungerer tilnærmet normalt. Dersom vi begynner å slakke på ansvarsfølelsen nå, betyr det at vi kan gå mot en nedstenging igjen.

Reis kun om du må

Kommuneoverlegen mener at du kun bør reise, enten det er til land i røde eller grønne soner, dersom det er helt nødvendig.

– Reis om du må, men hold deg i Norge om du kan, er hans anbefaling.

– Må du reise, så overhold karantenereglene. Og når det gjelder Jämtland, så vil grensen åpnes igjen. Vi vet enda ikke når, men det vil skje til slutt.

Håper å slippe flere

Leif Edvard Muruvik Vonen som er smittevernleder i Værnesregionen, sier til Nea Radio at anmeldelsen handler om å være tydelig.

– Vi ønsker at smittevern skal være et fellesløft og at alle skal ta ansvar. I dette tilfellet så jeg det som nødvendig å gå til det som er et forholdsvis drastisk skritt. Han håper dette ikke blir noe han må gjøre flere ganger.

– Men vi vet det er mange som går under radaren og vi setter derfor pris på når folk varsler oss om karantenebrudd, sier Vonen.

Hør intervjuet med Realf Ording Helgesen, kommuneoverlege i Malvik, i avspilleren under:

Fungerende kommuneoverlege i Røros og Holtålen, Marius Kalan sier situasjonen i Værnesregionen er svært negativ med tanke på innsatsen alle har gjort fra mars og frem til i dag. Han mener dette er et brudd på den solidariteten alle har utvist: