Tirsdag redegjorde lensmann i Stjørdal, Marit Helene Stigen, for hvilken effekt politireformen har hatt i Værnesregionen.

- Det er ingen tvil om at vi ble tvunget til å tenke kreativt da endringene skulle gjøres, noe jeg mener vi har klart, sier lensmann i Stjørdal, Marit Helene Stigen.

- Det vi ser er at når kommunene Stjørdal, Malvik, Tydal, Selbu, Frosta og Meråker nå samarbeider, får vi brukt de resursene vi har på en langt mer effektiv måte, ikke minst fordi vi har våget å tenke nytt, mener hun.

Mer synlig

En av de større forandringene er i følge Stigen at politiet har blitt mer synlig i de forskjellige kommunene.

- Vi har introdusert det vi kaller Lensmannskontor på hjul. Dette betyr at patruljebiler skal være mer tilstede i kommunene på dagtid og målsetningen er at hver kommune skal ha lensmannskontor på hjul to dager per uke, forteller hun.

- Vi får tilbakemeldinger om at publikum har lagt merke til dette og at vi er mer synlige nå enn tidligere, noe som blir oppfattet som positivt.

Var skeptisk

Lensmann i Meråker,  Selbu og Tydal, John Paulsby, var tidligere skeptisk til endringene politireformen ville medføre.

- Men når jeg ser resultatene og hvor mye mer effektivt vi får brukt resursene våre, er jeg overbevist om at reformen er et stort skritt i riktig retning.

På bildet: John Paulsby og Marit Helene Stigen.

Hør mer om saken under: