Kommunestyret i Holtålen behandlet torsdag kveld avløpshåndtering/opprydding i spredt avløp Holtålen kommune.

Flere av representantene uttrykte bekymring for å fatte vedtak slik saken framstår - blant annet på grunn av kostnadene planforslaget legger opp til.

I verste fall kan regningen enkelte husstander får for å koble seg på avløpsnettet bli opp mot 250.000 kroner.

– Tynn suppe, sa representanten Tore Børresen om saksutredningen.

Arbeiderpartiets Olav Tronsaune foreslo at saken sendes tilbake til administrasjon for utarbeidelse av komplett saksframlegg som kan danne grunnlag for behandling av saken når den legges fram for kommunestyret.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.