– Helikopterbefaringen er nødvendig for å kartlegge skader som kan føre til ytterligere feil på strømnettet etter de ekstreme værforholdene som inntraff i tidsrommet onsdag i forrige uke til og med mandag denne uka, sier Tensio i en pressemelding.

Berørte kommuner er Hitra, Holtålen, Malvik, Melhus, Midtre-Gauldal, Oppdal, Orkland, Rennebu, og Trondheim.

Tensio sier at det er spesielt eiere av hus- og gårdsdyr i de områdene som blir berørt av flyvingen som må merke seg gjennomføringen av denne helikopteraktiviteten.

– Bakgrunnen for dette er at dyr kan bli skremt av helikopterflyving i lav høyde. Helikopteroperatøren vil så langt mulig hensynta og vike unna gårdsbruk og andre steder det er opplagt eller kjent at det befinner seg dyr, sier de videre.

I utgangspunktet vil flyvingen gjennomføres i sin helhet fredag 21. januar. Men lørdag 22. januar er reservedag. Det kan bli endringer i tidspunkt for gjennomføring hvis det oppstår værforhold som gjør at flyving ikke er mulig i henhold til plan.

Trøndelag politidistrikt er varslet om flyvingen.