Formannskapet i Tydal skulle mandag ta stilling til å opprette en ny stillingsressurs for kommunens plan- og byggesaksbehandling.

- Det er for tida stor byggeaktivitet i Tydal, svært mange næringsdrivende utenfra jobber i kommunen, og ingen av nabokommunene våre har kapasitet til å avhjelpe. Tvert imot har de samme utfordring sjøl med å klare å ha nok kapasitet på fagfeltene plan og byggesak. Det sier ordfører Jens Arne Kvello til Nea Radio i etterkant av møtet.

Kommunedirektøren anbefalte formannskapet å opprette ei ny helstilling.

- Tidspunktet var vanskelig. Jeg synes dette kom litt for nært budsjettbehandlinga. Det hadde vært en klar fordel å vurdere dette sammen med årsbudsjettet. Vi tvilte oss likevel fram til ei positiv innstilling, så nå er det opp til kommunestyret å avgjøre saken, sier Kvello.

Flere nye stillinger

Tydal kommune har så langt i år fått tre nye hel-stillinger:

- Ny kommunelege - Ny prosjektleder for det planlagte helse- og administrasjonsbygget i Tydal kommune - Prosjektstilling næring og kultur