Det er Hallgeir Grøntvedt (Sp), leder i hovedutvalget for veg i Trøndelag fylkesting som forteller dette til avisa.

I desember 2020 vedtok fylkestinget i Trøndelag at nullutslippsbiler skal betale 50 prosent av det andre kjøretøy skal betale i bompenger.

– For at dette vedtaket skal bli satt ut i livet, må det også vedtas lokalt. Det vil si at kommunestyret i Steinkjer må vedta at nullutslippskjøretøy skal betale takst, sier Grøntvedt.

Kommunestyret i Steinkjer kan få denne saken opp i kommunestyremøtet allerede 16. februar, om det blir et vedtak der, kan det være mulig at det blir innført bompenger for nullutslippskjøretøy samtidig som takstendringen for de andre kjøretøyene 1. mars.

Det er bomselskapet Vegamot som da skal gjennomføre dette i praksis. Blant annet må det hentes inn tillatelse fra Vegdirektoratet. Noe som blir rent formelt. Så om det ikke blir innført 1. mars, vil det bli innført om ikke lang tid, spår hovedutvalgsleder Grøntvedt

Nye takster

Bomselskapet kunngjorde forøvrig at for personbil vil bompengetakstene øke fra 24 til 27 kroner ved bomstasjonen på Dyrstad, fra 39 til 44 kroner i Sprova og fra 46 til 51 kroner ved Strømnes/Malm, fra og med 1. mars.

Prisene elbiler må betale om det blir innført fra fra 1. mars, er 13 eller 14 kroner på Dyrstad, 22 kroner i Sprova og 25 eller 26 kroner på Strømnes/Malm.

For kjøretøy under 3500 kilo får man 20 prosent rabatt om man har egen Autopass-brikke.