– Den demokratiske bristen som gjelder Repower EU er for det første at det ikke er oversatt til norsk. Dokumentene er på byråkratisk engelsk. For det andre så er det en kort høringsfrist fra Olje- og Energidepartementet, selv om den nå ble utsatt til 22. august, sier Torbjørn Lindseth styremedlem i Motvind Norge.

Den 18. mai 2022 lanserte EU-kommisjonen planen «Repower EU». Arbeidet med planen startet i 2021, blant annet på bakgrunn av massiv motstand mot vindkraft. Planen har som mål å øke energiproduksjonen i EU med fornybar kraft.

Olje- og Energidepartementet (OED) sendte 9. juni forslag til endringer av saksbehandling av kraftprosjekter ut på høring med svarfrist 8. august. Nå er denne fristen endret til 22. august.

Lindseth sier at Repower EU er en plan som skal gå gjennom relativt raskt. Han sier at der er en hastebehandling for å forenkle hele systemet for å få bygd mer fornybar energi, også i Norge.

– Det betyr tiden man bruker på konsesjonsbehandling kan bli satt ned til ett til to år, og det igjen betyr kortere frister til konsekvensanalyser. Vi har jo allerede hatt gjennomgående dårlig saksbehandling når det gjelder utbygging av vindkraft i Norge som blant annet Fosen-dommen i Høyesterett viser, understreker Lindseth.

Kort høringsfrist

Statssekretær i OED, Elisabeth Sæther fra Arbeiderpartiet sier at høringsfristen er så kort fordi det er en frist på hva Norge sin posisjon overfor Brüssel skal være.

– I EU så er det slik at jo tidligere i prosessen man kommer med innspill jo større er sannsynligheten for at man får gjennomslag for det man mener. Dette er jo kun en høringsfrist på hva vi i Norge skal mene, sier hun.

Hun sier at selv om ikke hele dokumentet er oversatt til norsk så har EU-nasjonene Sverige og Danmark oversatt det til sine språk.

– Det har ikke vært vanlig å oversette dokumenter som ikke gjelder norsk regelverk siden dette er snakk om EU. Jeg skal ikke utelukke at det er noe vi kommer til å gjøre i fremtiden. Den svenske eller danske versjonen kan brukes hvis man trenger det, sier hun.

I følge Sæther så er det heller ikke sikkert at Repower EU blir norsk lov. De kommer til å komme med det norske innspillet så snart de kan etter høringsfristen.

– Det er klart at EU ønsker å igangsette dette relativt kjapt, men det kan ta noe tid å få vurdert om det endelige regelverket som landes er noe som vi må implementere i Norge. Om det er såkalt EØS-relevant. Så for Norge snakker vi år før vi ser eventuelt konsekvensene av dette, sier Sæther.

Ikke overbevist

Torbjørn Lindseth sier at han er redd for at det blir et hardere kjør for å etablere nye vindkraftparker på land hvis planverket blir norsk lov.

– Vi kommer til å få et enormt press på å etablere mer vindkraft i Norge hvis dette blir tatt inn i regelverket. Dette har ingenting med klimasaken å gjøre, det er kun en måte å finansiere store selskap på slik at de kan tjene mere penger, sier Lindseth.

Hør intervjuene med Lindseth og Sæther av Jørgen Bakken her: