Fylkesdirektøren har valgt Ole Vig Videregående skole i Stjørdal til å huse landslinja for flyfag.

Mandag leverte fylkesdirektør, Carl-Jakob Midtun, sin innstilling til politisk behandling. Kampen om de 60 elevplassene står mellom Stjørdal og Ørlandet.

Ordfører i Ørland kommune, Tom Myrvold (H), er skuffet over innstillingen og mener forsvaret har sviktet i spørsmålet om lokaliseringen.

– Jeg er på et vis ikke overrasket, men skal selvfølgelig se nøyere på begrunnelsen og komme med synspunkt. Vi jobber med å bygge saken vår nå, vi har kontakt med politikere og fremmer våre synspunkt. Vi har fortsatt til gode å se gode argumenter for å legge det til Stjørdal. Om beslutningen blir slik vil jeg kalle det for ran på høylys dag. Det er et alternativ som kom i 12. time og vel så det.

Ørland er eneste naturlige beliggenhet for landslinje flyfag

Ørland flystasjon er hovedbasen for F-35, med et særskilt behov for lærlinger og langsiktig personelltilgang.

Kommunen mener det for Luftforsvarets operative evne, er best at flyfaglinjen legges til Ørland, slik at lærlinger og flyteknisk personell kan rekrutteres lokalt.

– Jeg har forståelse for at fylkespolitikerne stoler på Forsvaret, de har høy tillit, men vi opplever at argumentasjonen fra Forsvaret har vært svakest faglig forankret. Vi har på ingen måte gitt oss og mener å ha god argumentasjon. Vi håper politikerne bruker skjønn og tar en fornuftig beslutning. Dette er jo en administrativ innstilling og det skjer jo stadig at de overprøves, sier Myrvold og legger til at et landslinjetilbud for flyfag er nok ufattelig mye viktigere for lokalsamfunnet på Fosen enn hva det relativt sett representer for Stjørdal og Værnes.

Har tatt et nasjonalt ansvar

Ørland kommune skriver i sin framstilling av denne saken at de har tatt et nasjonalt ansvar ved å være vertskap for kampflybasen.

– En flyfaglinje på Fosen videregående skole er et naturlig og nødvendig ledd i å sikre lokal rekruttering av kjernekompetanse til Ørland flystasjon. I et samfunnsutviklingsperspektiv er det også viktig at Fosenregionen slik får mulighet til å være vertskap for de kompetansearbeidsplassene som flyfaglinjen etablerer "utenfor gjerdet", heter det på kommunens nettsider.

Også varaordfører Ogne Undertun (A) er skuffet over fylkesdirektørens innstilling. Han mener forsvaret har sviktet i kampen om studieplassene.

Hør intervju med Undertun her: