Mandag denne uka ble det felt en ung hannbjørn i Selbu. Dette skjedde nord for fylkesvei 705 og ble utført av skadefellingssamarbeidet i søndre del av Trøndelag.

Prosjektleder Geir Morten Granmo og fellingsleder i Selbu/Tydal Bengt Ødegård, skriver i en pressemelding at bjørnen ble felt på en forlenget skadefellingstillatelse gitt av Fylkesmannen i Trøndelag 15. juli, etter at det over et lengre tidsrom har blitt dokumentert at bjørn har tatt beitedyr i det som er et beiteprioritert område.

Torsdag i forrige uke ble det også gjennomført et fellingsforsøk på bjørnen i samme område. Under dette forsøket ble det løsnet skudd mot bjørnen som dessverre førte til at hunden som hadde bjørnen i los ble truffet.

– Dette var et rent uhell sier Granmo. – Bjørnen skvatt til siden akkurat da skuddet falt, noe som førte til at hunden ble truffet, med dødelig utfall.

Fylkesmannen ble varslet om hendelsen og det ble iverksatt ettersøk. Bjørnen ble sporet i 7 km uten å finne tegn til at den hadde blitt truffet, og uten at det ble observert unormal adferd for øvrig.

Under ettersøket passerte bjørnen også to poster i stor fart. Bjørnen ble samme kveld friskmeldt av Fylkesmannen i samråd med SNO.