Under FrPs landsstyremøte i helga, fremmet Trøndelag FrP forslag om at vaksinering mot meslinger skal være påbudt ved lov.

– Vi er liberalister, men ett menneskes frihet ender der et annet menneskes frihet begynner, sier Lill Harriet Sandaune, gruppeleder for FrP Trøndelag. Saken skal behandles under partiets landsmøte i mai.

Hør intervjuet her:

Frist for å avgi stemme er dessverre utløpt.

Klikk her for å se resultatet