Det må settes opp en liste over hvilket håndverksfag som skal være med på ordningen.

De som utfører reparasjonsfag gjør en ressursbesparende innsats, samtidig som de styrker handelsbalansen ved å begrense importbehovet.

Frem til 1972 hadde reparasjonsfag som skomaker og urmakerfaget momsfritak. Momsfritak kan etter Pensjonistpartiets mening gjøre håndverksfag mer attraktive å drive igjen.

Svein Otto Nilsen Gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trøndelag fylkesting