-Det er lagt ned en fantastisk innsats av alle våre 2100 dyktige ansatte, og vi vil også rette en stor takk til våre 186.000 medlemmer som har bidratt til at 2017 ble nok et godt år for Coop, sier administrerende direktør for Coop Midt-Norge, Torbjørn Skei.

Resultat før kjøpeutbytte og skatt ble på 355,2 millioner kroner i 2017, mot 348,5 i fjor. Det er det beste noensinne for et norsk samvirkelag, skriver Coop Midt-Norge.

- Coop har lyktes godt i dagligvaremarkedet det siste året, og vår lavpriskjede Extra har vært vekstvinner flere år på rad. I tillegg har vi god vekst på dagligvarer ved våre tre Obs'er. Aldri har Coop Midt-Norge solgt så mange varer til så lave priser som i 2017, sier Skei.

Gleder seg til å få med tydalingene

1. mars 2018 fusjonerte også Coop Tydal inn i Coop Midt-Norge.

- Vi gleder oss til å få med tydalingene. Butikken på Ås er godt drevet og et fremragende eksempel på nærbutikken som et lim i lokalsamfunnet, med Trimbua og alt det samvirkelaget har gjort for bygda. Det er en arv vi skal videreføre på en god måte, sier Skei.

Sterk utvikling på børsene ga også et år med god avkastning på samvirkelagets finanskapital på 3,5 milliarder kroner. Finansresultatet ble på 144,4 millioner kroner, som er 34,4 millioner bedre enn for 2016. Selskapets egenkapital økte i fjor fra 3,1 til 3,4 milliarder.

-Vi er godt rigget for videre vekst, med finansielle muskler og robusthet til både å være konkurransedyktige og gi våre medlemmer nye butikker i årene som kommer, sier Torbjørn Skei.

Landets nest største samvirkelag

Gjennom økte markedsandeler de siste årene og flere fusjoner har Coop Midt-Norge blitt landets nest største samvirkelag og et av de største selskapene i Trøndelag.

- Det gode fjorårsresultatet viser at vi er på god vei med å ta ut stordriftsfordeler gjennom flere store fusjoner de siste årene. 2017 var første hele driftsår etter fusjonene med Coop Inn-Trøndelag og Coop Rørvik, og fra 1. juni i 2017 fusjonerte vi med Coop Steinkjer, sier Skei.

Antall butikker i Coop Midt-Norge har økt fra 46 i 2015 til 100 i mars 2018. Flere fusjoner kan også stå for tur. Coop Leksvik fusjonerer med Coop Midt-Norge i år dersom lagets årsmøte vedtar det i april, og hos Coop Røros ønsker styret å gå inn i formelle fusjonsforhandlinger med Coop Midt-Norge.