– Dette er vern gjennom bruk, og det er helt fantastisk, sier martnassjef Lillian Sandnes.

Riksantikvaren har nemlig gitt et tilskudd på 1.295.000 kroner til bedring av stall- og overnattingsplasser for lasskjørere og forbønder under Rørosmartnan.

– Jeg ønsker at midlene skal benyttes til å bedre situasjonen for stall- og overnattingsplasser i Røros bergstad, særlig med tanke på lasskjørerne under Rørosmartnan, skriver riksantikvar Jørn Holme i tiltaksbrevet.

– Midlene skal gå til tilrettelegging for overnattings- og stallplasser gjennom istandsetting av eksisterende bygninger, gjenoppføring av lagrede bygninger og rekonstruksjon av fjernede uthus, skriver Holme.

Viktig kvalitetsstempel på Rørosmartnan

Den tradisjonelle forbondkjøringa til Rørosmartnan ble gjenopptatt i 1981, og sammen med revitalisering av de gamle ferdasgårdene på starten av 2000-tallet har den ført til et sterkere kvalitetsstempel på Rørosmartnan, forteller Sandnes.

– Mye planlegging, tid og arbeid legges ned i alt fra kunnskapsoverføring til fremskaffelse av utstyr og klær, oppkjøring av leder og ikke minst trening av hester for å gjennomføre en slik tur., sier Sandnes og fortsetter:

– At vi har et mottaksapparat og en arena for å kunne ta imot ferdasfolket er helt avgjørende for at de kommer til Rørosmartnan, sier hun.

– Den beste avskjedsgaven vi kunne fått

Riksantikvar Jørn Holme slutter nå i jobben, og Sandnes sier at dette var litt av en avskjedsgave.

– Anerkjennelsen fra riksantikvar Jørn Holme, som nå dessverre slutter i jobben, betyr mye for hele lasskjørermiljøet og Rørosmartnan. Hans ønske om å bedre rammebetingelsene var den beste avskjedsgaven vi kunne få.