Koronaviruset har forårsaket rundt 120 000 kjente tilfeller og rundt 4500 dødsfall rundt om i verden. Også i Trøndelag er flere smittet. Tidligere klarte vi å spore smitteveiene, men nå er det flere tilfeller av det som kalles vedvarende smitte. Det vil si at man ikke kan spore hvor eller hvordan smitten oppsto.

Utsette epidemien

Målet til helsemyndighetene er å utsette epidemien lengst mulig. Mange av oss vil bli syke, og for de fleste av oss er den ufarlig, men ikke for alle. Ved å stille oss solidarisk til de tiltakene som er innført, kan vi begrense smitte, slik at utsatte grupper ikke blir syke og at det helsepersonellet som skal hjelpe ikke selv blir syk.

Det er en grunn til at alle skoler er stengt, at folk jobber hjemmefra og at noen sitter i karantene. Det er fordi redusert kontakthyppighet i befolkningen bidrar til mindre smitte. Skal smittevernstrategien lykkes, må vi alle bidra.

Hold-regler

Folkehelseinstituttet har fire gode «hold-regler»:

Hold deg ren på hendene, unngå å forurense hendene ved å ta på andre mennesker og gjenstander ute, unngå å ta deg i ansiktet og vask overflater som mange tar på.

Hold deg hjemme hvis du får symptomer som kan skyldes covid-19, uansett hvor du har vært; testing er ikke nødvendig.

Hold avstand til andre, jobb hjemmefra hvis du kan, unngå forsamlinger.

Hold kontakt med dine eldre slektninger og eldre venner.

Fylkesmann Frank Jenssen. Foto: Fylkesmannen i Trøndelag