Gjennom BIO Trøndelag kan aktørene søke om midler til bedriftsintern opplæring (BIO), som et tiltak for å styrke kompetanse for å motvirke en krevende markedssituasjon. Ordninga skal utvikles i samarbeid med næringslivet og kompetanse-tilbyderne i Trøndelag, skriver Trøndelag fylkeskommune i ei pressemelding.

Det foreslås at ordninga skal prioritere småaktører i spesielt utsatte bransjer. I første rekke gjelder det opplevelsesnæringer, reiseliv, kultur-og småskalamatprodusenter, samt mat- og restaurantbransjen.

Politisk behandling tirsdag

Førstkommende tirsdag behandles forslaget i fylkesutvalget i Trøndelag fylkeskommune. Målet er å få opp ordninga så raskt som praktisk mulig.

Fylkeskommunen har hatt et samhandlingsmøte med NHO, LO, KS, Innovasjon Norge, NAV og de sentrale finansaktørene i fylket. Planene for BIO Trøndelag ble godt tatt imot av aktørene.

Tord Lien er regiondirektør i NHO. Foto: NHO

- Dette er nok et eksempel på at samarbeidet mellom partene fungerer når det virkelig gjelder. Vi er på vegne av bedriftene svært fornøyd med at dette kommer og at det vil bli rigget for å raskt kunne komme til nytte for ansatte og bedrifter, sier regiondirektør Tord Lien i NHO Trøndelag.

Det skal lages et eget søknadsskjema for BIO Trøndelag i portalen regionalforvaltning.no, og ordninga skal være både effektiv og attraktiv for målgruppa.

- Tilbydere av etter- og videreutdanning må også forberede seg på oppdrag, samtidig som fylkeskommunen kan bidra til å samordne kompetansetilbud til bedrifter med like opplæringsbehov, sier fylkesrådmann Odd Inge Mjøen i Trøndelag fylkeskommune.

Odd Inge Mjøen er fylkesrådmann i Trøndelag. Foto: Trøndelag fylkeskommune

Ett av ti korona-tiltak fra staten

Gjennom regionreformen fikk fylkeskommunene styrket den kompetansepolitiske rollen. For 2020 fikk Trøndelag opprinnelig 4,75 millioner statsbudsjett-kroner til ordningen bedriftsintern opplæring, som tidligere ble administrert av NAV. Den nasjonale BIO-bevilgningen er økt med 50 millioner kroner for 2020, som ett av ti prioriterte tiltak i regjeringens første tiltakspakke i korona-situasjonen. Av den samlede bevilgningen på 105 millioner kroner får Trøndelag om lag ni millioner kroner til BIO Trøndelag.