Helse Midt-Norge RHF

De regionale helseforetakene har en samlet oversikt over hvor mange respiratorer det finnes ved norske sykehus og hvor mange respiratorer som er i bestilling.

I norske helseforetak og private ideelle sykehus med eget opptaksområde er det totalt 682 respiratorer, og i tillegg kommer det en del eldre transportrespiratorer som er ment for kort tids bruk. Respiratorer hos private sykehus uten befolkningsansvar og private klinikker er ikke med i dette tallet.

Det pågår hvert år utskiftninger av respiratorer og ser man på de bestillinger som er gjort i 2019 og 2020, så utgjør dette samlet 153 respiratorer. I forbindelse med covid-19-epidemien er det gjort en nasjonal bestilling av 288 respiratorer som kommer i tillegg.

49 ekstra respiratorer i Helse Midt-Norge

Noen av respiratorene er alt levert, noen har leveransedato i april og mai og resten ventes levert i løpet av juni og juli 2020. Nye respiratorer kan tas i bruk samtidig som man fortsetter å bruke eldre apparater. Dette vil bidra til å gi en økt kapasitet.

Helse Midt-Norge har 39 nye respiratorer i bestilling. I tillegg har man 10 respiratorer som egentlig skal fases ut, men som fortsatt kan brukes. Det gir til sammen 49 ekstra respiratorer.

- Vi vil i samarbeid med våre helseforetak bli enige om hvordan disse skal fordeles på sykehusene i regionen, skriver helseforetakert i ei pressemelding.

Når alle bestilte respiratorer har ankommet, vil det være totalt 1123 respiratorer i Norge.