Fredag 27. mars ble det kjent at de som har krav på dagpenger under permittering som en følge av koronakrisen, kan fra mandag ettermiddag (30.03.20) søke NAV om forskudd. Forskutteringsordningen gjelder både permitterte og arbeidsledige.

– Vi er glad for at vi nå er i stand til å betale ut et forskudd og at vi kan gjøre dette raskt. Dette gjør vi fordi vi vet at mange nå er i en svært krevende og usikker situasjon, sier direktør i NAV Trøndelag, Bente Wigum.

24 748 dagpengesøknader i Trøndelag

I første omgang vil NAV prioritere å få ut penger til de som har søkt om dagpenger i løpet av de siste to ukene. Antallet dagpengesøknader fra 9. mars og fram til i dag er nå kommet opp i 24 748 i Trøndelag. 22 513 av disse er permittert.

– De som er permittert har krav på full lønn de 20 første dagene etter permittering. Dette er et resultat av den første krisepakken som ble lansert 16. mars. Men inntil vi har fått på plass de nødvendige tilpasningene i regelverket og systemene våre, så kan de berørte altså få forskuttert dagpenger, sier Wigum.

Pengene kommer før påske

Forskuddet vil være litt i underkant av det NAV tror du vil få i dagpenger. NAV forskutterer for en måned, beløpet vil være ca. 60 prosent av tidligere lønn opp til 6G (600 000). NAV holder tilbake 25 prosent av forskuddsbeløpet til forskuddstrekk for skatt, som beregnes etter skattekortet når saken er ferdig behandlet. Forskuddet vil bli avregnet mot det endelige dagpengevedtaket, når det foreligger.

For de som har søkt i løpet av mandag 30. mars eller tirsdag 31. mars, vil forskuddet komme inn på konto fredag 3.april. Alle som søker senest fredag 3. april vil få sin utbetaling innen onsdag 8.april, altså dagen før skjærtorsdag.

– Vil du ha forskudd, må du oppfylle følgende kriterier: Ha søkt om dagpenger, fylle grunnleggende krav for rett til dagpenger og søke om forskudd, orienterer Wigum.

Endringer i satser og varighet

Stortinget vedtok også endringer i satser og varighet blant annet for dagpenger og omsorgspenger. Etter planen begynner NAV å behandle saker etter nytt regelverk før påske. Da skal både tekniske og juridiske løsninger være på plass, slik at NAV kan behandle søknadene og betale ut pengene.

– Dette innebærer at arbeidsgivere vil få refundert det de har forskuttert. Refusjon til private arbeidsgivere vil prioriteres foran refusjon til offentlige arbeidsgivere. Varigheten av omsorgspenger justeres for alle. Kompensasjonsgraden i dagpengeordningen justeres opp og kravene til forutgående inntekt justeres ned, forklarer Wigum.

Husk å sende meldekort

For å få dagpenger må arbeidssøker, både arbeidsledig og permitterte, sende inn meldekort hver 14. dag. Innsending av meldekort gjøres via Ditt NAV på nav.no. Her finnes også en god veileder for utfylling og viktig informasjon som er spesielt for koronasituasjonen.

Stortinget har også vedtatt nye ordninger for selvstendige næringsdrivende og frilansere og lærlinger.

– Vi jobber så raskt vi bare kan med å finne gode løsninger for disse også. Vi kommer til å informere etter hvert som vi finner løsninger og ordningene kommer på plass. Så vil det være slik at vi ikke har alle svarene klare, men de kommer etter hvert. Og så snart informasjon og løsninger er klare, vil vi oppdatere informasjonen på nav.no, sier Wigum.