Senterpartiets Nils T. Bjørke skal ut i videreutdanning og må midlertidig erstattes som visepresident på Stortinget. Han er innvilget permisjon fra Stortinget fra 14. januar til 3. april.

I hans fravær overtar partikollega Heidi Greni fra Holtålen, rollen som Stortingets fjerde visepresident.

Stortingspresidenten er Tone W. Trøen fra Høyre og i presidentskapet har hun foruten senterpartiets medlem, med seg Eva Kristin Hansen og Magne Rommetveit fra Ap, Morten Wold fra Frp og Abid Raja fra Venstre.

Heidi Greni ble innvalgt på Stortinget fra Sør-Trøndelag i 2013. Hun var vararepresentant i perioden 2009–13 og møtte fast for statsråd Ola Borten Moe fra mars 2011.

Greni var valgt til ordfører i Holtålen fra 2011 til 2015, men etter en knapp time i vervet overlot hun ordførerkjede og klubbe til varaordfører Jan Håvard Refsethås, for å møte på Stortinget.