I dag er Arild Hemstad partiledervikar, også han stiller seg til disposisjon, men det er mange sterke kandidater i partiet. Vi spør nestlederen Liland om hvorfor hun stille.

Hvorfor stiller du?

– Jeg stiller meg til disp fordi Norge står overfor en omstilling, som vi skal få til uten å ødelegge livsgrunnlaget og bygge ned natur. Det er det største samfunnsprosjektet i min levetid, og det er et privilegium å få bidra til det, ved å være partileder.

Hva er det du skal ta med inn i ledelsen av Miljøpartiet?

– Det viktigste er å vise at den omstillingen Norge skal igjennom betyr mange nye arbeidsplasser over hele landet, mener Liland.

– Jeg tror vi kan lære oss å lage verdier uten å ødelegge natur, uten å slippe ut klimagasser, uten eksportere olje. Og det betyr det at vi må ta utgangspunkt i de naturressursene vi har i alle kriker og kroker i Namdalen og resten av Trøndelag. Jeg har lyst til å vise frem hvor mange som allerede skaper grønne arbeidsplasser i dag og hvor mange flere vi kan få, fortsetter hun.

Ikke imot bil

Ikke overveldende mange er enig med dere, hvordan skal partiet komme seg over sperregrensa?

– Vi skal fortsette å vise frem politikken vår og at den grønne politikken er noe som gir gode liv, levende lokalsamfunn og grønne arbeidsplasser. Jeg tror det er flere enn de som stemte på oss sist gang, som ser at endringene kommer og vil bidra til omstilling.

MDG er oppfattet som en bilfiendtlig parti, og i Trøndelag har vi ikke muligheten til å reise kollektivt; vi er avhengig av bilen. Hva sier du til det?

– Mange må fortsette å kjøre bil, men vi er avhengig av å kutte ut bilen der vi kan. Noen plasser det ikke mulig å omstille like fort som i byene. MDG ikke et anti-bilparti, men vi er for å bygge ut alternative løsninger der det er mulig.

Kampen om ledervervet i MDG kulminerer på det ekstraordinære landsmøte 26. november.