I disse dager har Selbu besøk av 8-10.000 kortnebbgjess som kommer fra Svalbard og har Danmark som endelig destinasjon.

Ornitolog Jostein Sandvik som er bosatt i Selbu forteller at kortnebbgåsa kommer i ganske store flokker til Trøndelag og raster på Verdal og Steinkjer-området, og en del kommer til Selbu.

Se videoen av fugletrekket her:

Totalt er det 80-90.000 individer som hekker på Svalbard for sesongen. På våren returnerer de til Svalbard i mars/april men da har de en annen reiserute og trekker lenger vest over Gauldalen via Innherred og videre nordover.

Nå er det også jakt på disse fuglene og det blir jaktet en del i Trøndelag på disse. Jakta foregår stort sett annenhver dag fra det lysner og frem til ca kl 10-11 om formiddagen. På den måten reduseres forstyrrelsen og de blir lengre i området.

Hør hele intervjuet med ornitolog Jostein Sandvik her: