Politiet i Trøndelag har nå fullført etterforskingen av brannen på Oppdal natt til 8. oktober 2022, hvor to polske statsborgere omkom.

De to avdøde og deres to barn leide leiligheten som brant.

Ingen klar brannårsak

Under etterforskningen ble eieren av bygningen siktet for overtredelse av brann- og eksplosjonsvernloven for å ha unnlatt å forebygge og begrense brann.

Politiet har foretatt avhør av siktede og en rekke vitneavhør, og politiets krimteknikere har foretatt grundige undersøkelser av åstedet.

Trøndelag tingrett oppnevnte to brannteknisk sakkyndige kort tid etter brannen, og de har foretatt egne undersøkelser og sammenfattet disse i en rapport. - Både politiets krimtekniske rapport og den uavhengige sakkyndige rapporten gir samme konklusjon; det er ikke mulig å fastslå noen klar brannårsak, sier Hanne Sivertsen Berg, påtaleansvarlig i saken ved Trøndelag politidistrikt.

– Det fremgår imidlertid av begge rapportene at det er mest sannsynlig at brannen startet på badet, og det kan ikke utelukkes at brannen skyldtes en mekanisk eller elektrisk feil i vaskemaskinen, ifølge Berg.

Intet straffbart forhold

Statsadvokaten har på bakgrunn av dette konkludert med at det ikke er bevis for at brannen startet ved en straffbar handling, og har derfor besluttet at saken skal henlegges fordi intet straffbart forhold er bevist.

Den siktede mannen og de avdødes pårørende er informert om beslutningen.

Under etterforskingen av brannen ble det avdekket at bygningen som brant ned ikke var godkjent for boligformål. Eieren av boligen er følgelig siktet for brudd på plan- og bygningsloven.

– Denne saken er fortsatt under etterforskning, og det skal blant annet tas avhør av flere sentrale personer. Det er derfor for tidlig å si noe om utfallet av etterforskningen, sier Berg.