Karin Galaaen på Selbu Frivilligsentral forteller at det er mye som skal skje i Selbu i forbindelse med TV-aksjonen 23 oktober.

Allerede fredagen før blir det program. Da står det bøssebærere på de tre matbutikkene i Selbu. Det blir bøssebærere på butikkene både fredag kveld og lørdagen på dagtid.

Søndag 23 oktober skal det være åpen dag med kafeteria på Peder Morset Folkehøgskole. Det vil foregå mellom kl 17-19. Der vil det også bli underholdning av Selbu Kulturskole og elever på folkehøgskolen. Inntektene går til TV-aksjonen. Den som vil ha skyss til skolen kan få det ved å ringe 73 81 20 00.

For de som bor i kommunale boliger og på Selbu Eldresenter vil det komme bøssebærere for de som vil gi. Ellers blir det mulighet for å gi via vipps for oss andre. For den som vil ha besøk er det mulig å ringe så får man besøk av bøssebærere.

digital innsamling

Årets TV-aksjon blir stort sett en digital innsamling både i Selbu og Tydal.

- Vi velger i år å gjøre en hybridløsning. Vi velger å gjøre en digital aksjon slik som under pandemien. Vi ser at mange ikke har kontanter lengre men ønsker å gi via vipps. Derfor velger både Tydal og Selbu en digital innsamlingsaksjon med "innsmett" av fysisk innsamling på butikker og hos de som bor i kommunale boliger og senter, sier ordfører Ole Morten Balstad.