- Hannulven har fått navnet V1023 i rovbasen og er kjent for overvåkinga fra før, skriver Rovdata.

Den ble første gang registrert på DNA i fødereviret i Gävleborgs län i februar i fjor. Deretter dukket den opp i Åre kommune like over grensa tidlig i desember, før den første gang ble identifisert i Meråker kommune på nyttårsaften. Registreringene er gjort med innsamling og analyser av DNA fra urin- og ekskrementprøver.

- Det er etter all sannsynlighet den samme ulven som har drept to reinsdyr på Ertsgårdsfjellet sørøst i Stjørdal kommune 9. januar, der en innsamlet DNA-prøve vil verifisere ulvens identitet. Ulven har også tatt rådyr både i Stjørdal og Meråker.

ULV: Rådyr tatt av ulven. Foto: Einar Kolden, Statens naturoppsyn (SNO) Foto: Einar Kolden, Statens naturoppsyn (SNO)

Gått minst 27 mil

Fødereviret til hannulven ligger omkring 27 mil sørøst for observasjonene i Stjørdal og Meråker.

- Dette er en ung ulv på vandring, mest sannsynlig født i 2020, sier Øystein Flagstad, genetiker i Rovdata.

Hannulven er én av så langt 86 ulver som det er funnet DNA fra i Norge siden overvåkingsperioden på ulv startet 1. oktober i fjor. Du kan følge med på registrerte individer i Rovdatas ulveteller som oppdateres fortløpende.

SNO ønsker tips

Statens naturoppsyn (SNO) leder og koordinerer feltarbeidet på ulv i Norge.

- Vi oppfordrer publikum som gjør observasjoner av spor eller ulv til å melde fra til SNO i området, sier Tore Solstad, regionalt fagansvarlig rovvilt i SNO Trøndelag Nord.

Du kan også melde fra om observasjoner via det skandinaviske rapportsystemet Skandobs på app eller på internett.

En ny foreløpig statusrapport fra vinteres bestandsregistrering er ventet i begynnelsen av februar. Den endelige statusrapporten for ulv i Norge og Sverige vinteren 2021-2021 er planlagt ferdigstilt til 1. juni i år, skriver Rovdata i ei pressemelding.