Siden 2011 har Ole Hermod Sandvik (H) vært varaordfører i den neste største kommunen i Trøndelag, Stjørdal. Etter å ha bekledd vervet som varaordfører over tre valgperioder, varsler Sandvik at han nå trer til side.

- Jeg har meddelt nominasjonskomiteen i Stjørdal Høyre at jeg ikke er aktuell som førstekandidat på Høyres liste ved kommunevalget 2023 i Stjørdal. Ut over det så stiller jeg meg til disposisjon for partiet lokalt til det samme valget, skriver Sandvik på sin Facebook-side tirsdag.

En givende jobb

Selv beskriver Sandvik jobben som varaordfører som meget givende, og sier det har vært lett å finne motivasjon i jobben han nå gir seg i neste år-

- Jeg ser på meg selv som svært heldig som har fått lov til å jobbe sammen med så mange dyktige og dedikerte ansatte og folkevalgte i Stjørdal kommune i så mange år, skriver Hermod Sandvik. I løpet av de siste elleve årene, har Sandvik vært varaordfører under tre ordførere, samtlige fra Senterpartiet; Johan Arnt Elverum (1999-2013), Ivar Vigdenes (2013-2022) og Eli Arnstad (2022->).

- Ett brått møte med lokalpolitikken ble for meg ufarliggjort med Johan Arnt Elverum (SP) som stødig og erfaren ordfører i 2011. Til tross for stor ulikhet oss mellom så fant vi godt sammen, og jeg opplevde en stor raushet og tillit til meg som nyvalgt varaordfører fra et annet politisk parti. Det finnes dessverre mange eksempler i kommune-Norge på at dette ikke er en selvfølge. Takk, skriver Sandvik, før han videre skriver:

- En stor takk går også til Stjørdal Høyre og Høyres kommunestyregruppe for all støtte og tillit gjennom alle år. Det har vært enkelt å være varaordfører og gruppeleder for Stjørdal Høyres medlemmer og lokallaget i alle år når det er så mange dyktige og konstruktive personer å forholde seg til.

Varaordfører Ole Hermod Sandvik. Foto: Anette Fossmo

Dette er han spesielt stolt av

Etter å behandlet en rekke politiske saker, velger Sandvik å trekke frem fem saker som han selv er spesielt stolt av: God økonomistyring i hele perioden, byggingen av kulturhuset Kimen, Nye Halsen Barneskole, byvekstforhandlingene og ny fire-felts E6 gjennom Stjørdal.

Avslutningsvis skriver varaordførere, at han frem mot neste valg ser frem til å jobbe mest mulig for å fremme kommunens interesser.

Ole Hermod Sandvik gjester Nea Radios ettermiddagssending onsdag. Hør han direkte fra klokken 15.