Syklisten som ble funnet livløs ved Grønbergrtunnelen i ettermiddag ble erklært død på stedet. Pårørende er varslet, melder politiet som opplyser videre at det ikke er spor på stedet som tyder på noe annet enn et illebefinnende.