– Vi vil ha et mangfold av kandidater til årets miljøpris og hvis det har seg slik at du har foreslått noen et av de tidligere årene som ikke har vunnet, så vil jeg oppfordre deg til å sende inn disse på nytt, sier samfunnsplanlegger i Røros kommune Hanne Bryde til Nea Radio.

Miljøprisen skal stimulere til og belønne nytenking og innsats for klima- og miljøet. Den kan gis til kommunens innbyggere, virksomheter, organisasjoner og næringsliv. I tillegg til selve prisen på 15 000 kroner får vinneren hederlig omtale for sin innsats.

Kriterier for å velge kandidat

Røros miljøpris skal gå til noen som med sin innsats for klima- og miljøet på Røros fremstår som et godt eksempel for andre. De oppfyller en eller flere av disse kriteriene, sier Bryde.

– De har gjort en innsats over lang tid, de har vært en pioner på et område og de har gjort noe som har gitt betydelige miljørelaterte resultater, legger hun til.

Du kan foreslå kandidater

Alle kan sende inn forslag til kandidat, sammen med en begrunnelse forteller Bryde.

– Ny dato for å sende inn forslag er torsdag 5. mai. Du sender forslaget til postmottak@roros.kommune.no eller til Røros kommune, Servicetorget, Bergmannsgata 23, 7374 Røros. Merk forslaget med Miljøpris 2022, sier hun.

Hør intervjuet med Hanne Bryde her: