Legeforeningen har torsdag kveld fått gjennomslag i blåreseptsaken. Foreningenber nå legene gjennoppta alminnelig forskrivning av blå resept.

– Vi oppfordrer derfor legene til å gjenoppta alminnelig forskrivning av blå resept, sier president i legeforeningen, Anne-Karin Rime, til legeforeningen.no.

- Glad aksjonen som rammet pasienter uheldig, er over

Det har den siste tiden vært kraftige reaksjoner på at leger kan bli personlig bøtelagt dersom de forskriver medisin på blå resept på feil grunnlag. Dersom en lege hadde utstedt resept på feil eller usikkert grunnlag, risikerte legen et gebyr på inntil 212 000 kroner.

Onsdag valgte Legeforeningen å råde sine meldemmer til å begrense forskrivningen av blå resept, dette i protest mot straffegebyret. Dette førte til at Selbu legekontor torsdag varslet at de ikke lengre kom til å skrive medisin på blå resept lengre.

- Jeg er glad den aksjonen som rammet pasienter uheldig, er over, sier Leif Edvard Muruvik Vonen. Foto: Stjørdal kommune

- Jeg er glad den aksjonen som rammet pasienter uheldig, er over. Håper at det blir en mer hensiktsmessig og tryggere kontrollordning for Helfo-utgiftene etter dette, skriver Muruvik Vonen til Nea Radio.

Les også:Selbu legekontor skriver ikke lenger ut blåresepter

Det har for legeforeningen vært vitkig at straffegebyret på inntil 212 000 kroner skulle fryses. Rime er tydelig på at dette er en prinsipiell sak for de, og at de var helt nødt til å sette foten ned. Hun mener det på sikt ville blitt verre for både legene og pasientene, dersom ikke Legeforeningen hadde tatt denne kampen nå. Legeforeningen skriver på sin hjemmeside at det siden onsdag har vært bevegelse i saken, og at helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) har svart de.

– Helseministeren har svart oss. På bakgrunn av hennes brev og direkte dialog med statsråden, omfattende kontakt med samtlige partier på Stortinget og ikke minst den brede støtten vi har fått fra pasientorganisasjonene, er vi nå trygge på at den omstridte gebyrordningen vil bli tatt opp til ny vurdering. Vi har bred politisk støtte for vårt syn, sier Rime til Legeforeningens sak.

Rime retter samtidig en stor takk til medlemmene og alle pasientorganisasjonene, og sier de har hatt bred støtte fra en rekke pasientorganisasjoner. Legeforeningen skriver avslutningsvis at saken vil ha høyeste prioritet frem til reglene endret og straffegebyret fjernet.