Under et møte i formannskapet i Malvik kommune i dag tirsdag, orienterte kommuneoverlege Realf Ording Helgesen og kommunalsjef Tone Østvang om hvordan vaksineringen av befolkningen skal foregå.

– Vi har vurdert en rekke lokasjoner for dette, sier Østvang.

– Det vi ser er at bygninger som Abrahallen, Messebygget og det gamle sykehjemmet har alle utfordringer som gjør det vanskelig å benytte. Derfor har vi falt ned på at Bruket kulturhus vil være egnet.

Det er Nygårdsvollsalen, Kjeraten og lagerarealer som skal rigges for vaksineringen. I tillegg vil Malviksenteret være aktuelt, dersom det skulle oppstå særegne situasjoner, forklarer Østvang.

Ketchup-effekten

Foreløpig kommer det få ukentlige doser til Malvik. Kommuneoverlege Realf Ording Helgesen mener imidlertid at dette tallet fort kan øke.

– Vi er helt i starten av vaksineringen og antall doser vi får nå er lav. Det kan kanskje virke litt overdrevet å rigge for massevaksinering når vi bare får rundt 35 doser i uka.

Han sier videre at kommunen vil være klar når denne situasjonen endrer seg.

– Jeg tror vi er på et stadium som kan sammenlignes med å riste ei flaske ketchup. Plutselig kommer det massevis og da skal vi være klare, sier Helgesen.

Andre runde

Helgesen forklarer at revaksinering er sikret.

– Når du har fått din første dose skal du ha en ny dose tre uker etter. Det er sikret at disse dosene kommer når de skal og at nye førstedoser kommer i tillegg.

Både første og andre dose kan brukes om hverandre.

– Det betyr at dersom noen ikke møter opp til andre vaksinering, så kan denne dosen brukes som førstedose på noen andre.

Essensielt personell

Per nå er man ferdig med å sette første runde vaksiner på Hommelvik Helsetun. Nå star Vikhammer Helsetun for tur.

– I tillegg skal det vaksineres en del essensielt helsepersonell. Dette er mennesker som jobber i førstelinja og som enten er spesielt utsatte eller har et eget sykdomsbilde som gjør at de er mer sårbare om de blir smittet.

Han mener det meste av det aktuelle helsepersonellet vil være vaksinert innen utgangen av januar.

– Jeg tror også at vi vil være i gang med å vaksinere den voksne befolkningen ganske snart og jeg har håp om at vi vil ha vaksinert den voksne befolkningen i Malvik innen sommeren.

Kommer med informasjon

Kommunen jobber nå med å få informasjon ut til innbyggerne i Malvik.

– Her skal folk få vite litt mer om ting vi vet de lurer på. Spørsmålene vi får går på om de blir innkalt, når de blir innkalt, om de må bestille selv og lignende. Alt det vil det snakt bli gitt svar på, forsikrer hun.