En person med folkeregistrert adresse i Malvik, har testet positivt på koronavirus. Vedkommende har bostedsadresse utenfor kommunen.

Personen testet positivt 14. april.