På grunn av smittesituasjonen i Stjørdal, setter Malvik kommune flere elever og ansatte ved både Hommelvik skole og Malvik videregående skole i ventekarantene.

Smitten kobles til samlinger av ungdommer i Stjørdal i påska.

Etter de siste utbruddene i Stjørdal settes om lag 100 elever fordelt på to trinn ved Hommelvik skole og ni ansatte ved skole og SFO i ventekarantene.

Ved Malvik videregående skole settes tre klasser og fem ansatte i ventekarantene.

Ventekarantene gjelder fram til det foreligger prøvesvar i dag, fredag.