Sokneprest i Røros og Hitterdal, Harald Hauge, sier han er både glad og lykkelig etter at et stort flertall på Kirkemøtet mandag vedtok en felles vigselsliturgi for likekjønnede.

Fra onsdag 1. februar kan homofile for første gang vies i sin lokale kirke.  Den nye liturgien skal praktiseres parallelt med den nåværende.

- Vedtaket har vi feiret med kaffe og kake, sier Hauge.

I 2014 sa Kirkemøtet nei til at likekjønnede skal få gifte seg i kirka.  Bare knapt tre år etterpå vedtok Kirkemøtet i Trondheim med 83 mot 29 stemmer å si ja til ny vigselsliturgi for likekjønnede.

- Dette er en gledens dag, sier Harald Hauge: