Formannskapet i Tydal behandler i dag et forslag om å redusere antall stemmekretser fra tre til en. Rådmannen foreslår at Stugudal og Græsl ikke lenger skal ha egne stemmestyrer, slik at tydalingene - om formannskapet vedtar forslaget - må stemme i Ås.

Rådmannens innstilling i saken er å redusere antall stemmekretser til en. Dette vil redusere bruk av ressurser og effektivisere valgavviklingen. Den økonomiske rasjonaliseringsgevinsten er kalkulert til 33.000 kroner.