Ifølge SSB var nordmenn på 2,8 millioner feriereiser til utlandet i sommerhalvåret 2019. Går vi ut ifra at alle disse skal på ferie, kan det veie opp noe for bortfallet av utenlandske turister – men langt ifra alt.

– Vi har hørt om at noen små overnattingsaktører i Trøndelag allerede begynner å få fylt opp sengene sine i sommer. Det er veldig gledelig, men fremdeles er det et stort behov for å støtte opp om reiselivet vårt i sommer, sier Terje Sørvik, leder for Hovedutvalg for Næring i Trøndelag (Ap).

Saken fortsetter under lydfila:

Ekstra koronakroner

Sørvik har i denne ukens møte i hovedutvalget en sak på bordet om tiltakspakke til trøndersk reiseliv. Der har rådmannen innstilt på å innvilge en søknad fra det trønderske reiselivet på 4,25 millioner kroner. Pengene skal fordeles på fem ulike destinasjonsselskap for å styrke markedsføringen av Trøndelag. Sørvik mener dette vil komme godt med:

– En viktig oppgave for reiselivet er å få nordmenn til å feriere lengre enn hva man normalt ville gjort i eget land og i tillegg få nordmenn til å kjøpe flere reiselivs- og opplevelsesprodukter. Da går kanskje dette bra, og det vil vi gjerne bidra til, fortsetter Sørvik.

Siden 2016 har Trøndelag fylkeskommune samlet tilført reiselivet i Trøndelag 84 millioner i forskjellige tilskudd og støtte.

Han frykter likevel at flere livsverk nå kan legges i grus som følge av pandemien vi står midt oppe i.

– Reiselivet melder tilbake om at krisepakkene fra regjeringen ikke treffer godt i det hele tatt. Det må selvsagt rettes opp snarest. Mange har regninger som ligger til forfall nå, rett før en viktig sesong går i gang. Det er mange bunnskrapte kasser nå, avslutter Terje Sørvik.