Trøndelag Fylkeskommune setter inn tiltak for mange milliarder kroner.

– Vi er i en akutt krisesituasjon med en voldsom vekst i arbeidsledighet, sa fylkesordfører Tore O. Sandvik under et direkteoverført pressemøte torsdag.

– Fylkeskommunen jobber på spreng for å ikke bare sikre liv og helse, men også økonomien nå og etter at den akutte helsefaren har lagt seg.

Infrastruktur

  • Fylkeskommunen forserer drift og vedlikehold av fylkesveier for 3,3 milliarder kroner.

  • Bredbånd og kollektiv infrastruktur får 176 millioner kroner.

  • Investerings- og vedlikeholdsprosjekt bygg får 72 millioner kroner.

Ved en eventuell statlig infrastrukturpakke kan tiltak for ytterligere 1,3 - 3, 3 milliarder kroner forberedes for iverksetting.

Kunst og kulturfeltet

Driftstilskudd til institusjoner, organisasjoner og kommuner utbetales som normalt.

  • Kunst- og kulturfeltet ca 132 millioner.

  • Idrett og friluftsliv ca 8 millioner kroner.

Fylkeskommunens tilskudd til aktiviteter og arrangement som er planlagt i perioden fram til 1. september vil ikke bli trukket tilbake. Dette gjelder selv om man fra myndighetenes side opphever forbudet før denne dato og aktiviteten likevel blir endret eller avlyst.

  • Tilskuddsmottakere kan be om å få utbetalt deler av tilskuddet på forskudd.

  • Statlige spillemidler til friluftsliv: ca 6 millioner kroner (i tillegg til ca 150 millioner i spillemidler til idrettsanlegg).

  • Det er mulig å be om utsettelse av arrangementet/prosjektet som har mottatt tilskudd.

Drosjenæringen skal reddes

Fylkeskommunen fortsette å betale drosjenæringen som om skolekjøring fortsatt pågår.