Politiet vil i løpet av mandag stenge grenseovergangen på FV31 Vauldalen mellom Norge og Sverige. Kun de med et strengt behov får tillatelse til å krysse grensen, heter det i ei pressemelding fra Røros kommune.

Disse har tillatelse til å krysse grensen:

• Arbeidspendlere • Transporter til næringslivet • Fastboende i Norge som kommer fra Sverige og skal hjem • Svensker med fast bopel i Sverige som skal hjem • Næringstransporter fra Norge til Sverige • Reindriftsnæringen

All annen ferdsel mellom Sverige og Norge tillates ikke, som for eksempel dagsturer og andre fritidsturer.