- Helsetjenesten i våre hyttekommuner har ikke kapasitet til å hånd om hyttebeboere i tillegg til egne innbyggere. Vi har fått tilbakemeldinger fra fylkesmennene på at mange ikke har fulgt den klare anmodningen om å reise hjem frivillig. Regjeringen innfører derfor et forbud. Vi forstår hvor inngripende dette vil oppleves. Men vi er i en svært utfordrende situasjon og må minske presset på helsetjenesten slik at alvorlig syke får hjelp, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie som begrunnelse for forbudet.

Unntak for personer som bor sammen med smittede

Det gis unntak for personer som er i karantene fordi de deler husstand med en som er bekreftet smittet av koronaviruset. Bakgrunnen er at det er betydelig risiko for at en koronasmittet kan smitte andre i samme husstand. Det vil ofte være praktisk vanskelig for den smittede å være isolert når man deler bolig med flere. Personer som er i karantene fordi de deler husstand med en som er bekreftet smittet, kan overnatte på hytta i den perioden den smittede er i isolasjon hjemme. Den smittede skal bli hjemme, mens de andre personene i husstanden kan overnatte på hytta, heter det i en presisering.

Reaksjoner fra næringslivet

Forbudet har som ventet skapt tildels sterke reaksjoner. Jon Uthus, daglig leder i NiV (Næringsforeningen i Værnesregionen) er en av dem som har fått mange spørsmål i forbindelse med forbudet.

Hyttekommunen Tydal med god oversikt

- Vi har svært god oversikt over situasjonen i Tydal, sier kommunedirektør Heidi Horndalen i en kommentar.