Smitteverntiltakene som er innført handler om å beskytte risikogruppene og redusere belastningen på helsetjenesten. Kriteriene for hvem som bør testes er basert på dette, skriver Folkehelseinstituttet (FHI).

For å sikre at helseressurser og testkapasitet brukes best mulig, presiserer FHI at personer uten symptomer ikke skal testes. Videre presiseres det nå at helsepersonell med milde symptomer kan se an symptomene i to døgn før de testes. Gruppen av sårbare personer er også bedre definert.

Hvem bør testes?

FHI mener disse gruppene bør prioriteres for testing:

De som har akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste eller kortpustethet og som samtidig:

Har behov for innleggelse. Er pasient eller bor i en helseinstitusjon. Er ansatt i helsetjenesten med pasientnært arbeid. Denne gruppa kan vurderes for testing også ved mildere akutte luftveissymptomer som har vart over 2 døgn (mens de holder seg hjemme). Er over 65 år og har underliggende, kronisk sykdom (som hjerte-karsykdom, diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk). Har vært i nærkontakt med en person som har bekreftet koronavirussykdom (covid-19). (Denne gruppen kan om nødvendig nedprioriteres ved mangel på kapasitet).