– Mye fungerer bra og folk strekker seg så langt de kan, sier rådmann i Malvik under et fjernmøte i kommunestyret mandag.

– Fjernundervisningen fungerer over all forventning og jeg vil påstå at her ligger vi foran mange andre kommuner. Når det gjelder situasjonen som angår smittevernsutstyr, så er det og vil fortsette å være en utfordring her i kommunen, på samme måte som i hele landet. Men vi jobber med tanke på det som kan komme, presiserer Midttun og legger til at det aller viktigste nå er å sikre at helsepersonell er beskyttet.

Krever tydelighet

En av utfordringene samtlige kommuner i Trøndelag og Norge opplever, er uklarheten i regjeringens formulering når det gjelder omfanget av kompensasjonen kommuner og fylkeskommuner kan vente seg i forbindelse med ekstrakostnader knyttet til koronasituasjonen.

– Det heter at kommunene skal kompenseres for urimelige ekstrautgifter. Dette er for vagt, mener Midttun.

– Men det er min forståelse at KS jobber med saken og vi regner med å få klargjort dette i løpet av kort tid.

NAV

NAV er svært presset i den nye situasjonen.

– Arbeidspresset blant saksbehandlerne her er enormt, etter den store økningen i søknader om dagpenger. Nå er det en ordning på plass om forskuttering av dagpenger, noe som er helt nødvendig for at innbyggere skal kunne betjene løpende utgifter. Dette er likevel ikke noe som letter arbeidspresset, forklarer Midttun.

Frivilligheten leverer og etter lanseringen av appen Nyby, der folk som vil hjelpe koordineres opp mot mennesker som trenger hjelp, har en rekke frivillige meldt seg.

– Dette ser vi som en stor suksess og mener at tiltaket kan være med å lette situasjonen for mange.

Smittesituasjonen

Til nå er det registrert tre smittede i Malvik kommune. De to første ble smittet i utlandet og en person har bosted utenfor kommunen.

– Sistnevnte arbeider i Malvik kommune og de andre ansatte i virksomheten er satt i karantene. Det er likevel mitt inntrykk at virksomheten har god funksjon.