Internett som handelskanal viser en tredobling av de som har blitt lurt, sammenlignet med tall for alle kjøpskanaler. Samtidig viser undersøkelsen klare holdningsendringer til kjøp av piratkopier.

Det er innen kategoriene klær, sko, elektronikk og solbriller at omfanget av piratkopier er størst. . Piratkopier har imidlertid spredd seg til vareslag som: husholdningsartikler, mat- og drikkevarer, sportsutstyr, sprøytemidler, medisiner, kosmetikk, leker og bildeler. Netthandlere forteller også om piratkopierte båtkalesjer, musikkinstrumenter og verktøy.

Farlige produkter

«Undersøkelsen viser at piratkopiering berører svært mange», sier seniorrådgiver Hedvig Bengston i Patentstyret. Hun påpeker at disse varene utgjør en helse- og sikkerhetsrisiko fordi det er umulig å vite hva produktet inneholder. Slår man sammen tallene for varer som kan utgjøre en helse- og sikkerhetsmessig risiko blir dette den største kategorien for norske netthandlere. Til sammen utgjør potensielt farlige produkter 42 % av piratkopiene folk kjøper på nett.

Ankommer i små pakker

Tolletaten beskytter privatpersoner og samfunnet mot ulovlige og farlige varer. Dette gjelder også piratvarer. «Det er ikke likegyldig hva solkremen vi smører på huden inneholder, hva lekene til barn er laget av, eller om elektriske produkter følger sikkerhetsstandarder», sier avdelingsdirektør Anna Kirkeluten i Tolletaten. Hun legger til at det er gledelig å se av undersøkelsen at flertallet av nordmenn har en stor grad av bevissthet rundt knytningen mellom piratvarer og organisert, alvorlig kriminalitet.

Holdninger til piratkopiering i endring

Undersøkelsen viser at 20 % av de spurte har en dels aksepterende holdning til piratkopier. Likevel ser holdningene ut til å være i endring, hvis man sammenligner tall fra en lignende undersøkelse i 2018. På spørsmål om de viktigste grunnene til å unngå piratkopier, peker nå flere på utnyttelse av sårbar arbeidskraft enn på dårlig kvalitet på produktene. Undersøkelsen viser også at miljøtrusselen rundt falske varer er viktig for mange. 17 % av de spurte er bekymret for at falske varer ikke oppfyller gjeldende miljøkrav. «Dette er interessante tendenser fordi vi vet at aksept for piratkopier er noe av det som gjør denne handelen mulig», sier Patentstyrets Hedvig Bengston.

Europols trusselrapport

Også internasjonale undersøkelser, trender og rapporter viser at piratvarer kjøpt på nettet er et stort samfunnsproblem. Eksempelvis utpeker Europols i sin nye trusselrapport 2022 – 2026 piratkopiering som prioritert område, på linje med annen organisert kriminalitet som narkotika, menneskehandel og våpenhandel.