Nyhetsbrev fra Rovdata

Lab-en i Trondheim har hatt fullt opp å gjøre med fallvilt det siste året. Fallvilt er døde dyr som er felt under jakt, påkjørt eller har dødd av naturlige årsaker. Alle fallvilt av store rovdyr (bjørn, gaupe, jerv og ulv) skal sendes til Rovdata i Trondheim hvor de blir undersøkt. Ved politisaker eller mistanke om ulovligheter blir obduksjon utført ved Veterinærinstituttet.

176 døde i jakt

Rovdata har i perioden fra 6. juni 2020 til 4. juni 2021 mottatt og undersøkt 83 gauper, 5 bjørner, 84 jerver og 32 ulver. Ikke alle har nødvendigvis dødd det siste året. Av de 204 mottatte dyrene var de fleste mellom 0-4 år (164 dyr) og klart flest døde på grunn av jakt.

– 176 av dyrene vi mottok ble felt under jakt, som inkluderer både ordinær lisens- og kvotejakt, samt skadefelling. 17 døde i trafikkulykker, 8 av ukjente årsaker og 3 døde av andre årsaker. Andre årsaker kan være felling i nødverge, avliving av hensyn til dyrevelferd, ulovlig felling eller drept av annet dyr, sier Frode Holmstrøm, overingeniør i Rovdata i et nyhetsbrev.

Grundige undersøkelser

Ved mottak blir rovdyrene registrert i NINAs fallviltbase. Dødsårsaken som er oppgitt kontrolleres, og blant annet vekt, lengde og kondisjon blir registrert. Kjønnsorganer, med livmor og eggstokker hos hunner og testikler hos hanner, tas ut og undersøkes. Dette gjøres for å se om dyrene var kjønnsmodne og om det har vært foster i livmor siste år. Skalle og tenner brukes til aldersbestemmelse. I tillegg tas det prøver av muskel, lever, nyre og mage, blant annet for å se på diett siste døgn og for å sikre materiale til framtidig sjekk av miljøgifter.

– For dyr skutt på kvote- og lisensjakt får jegere tilsendt egne brev hvor blant annet alder, kondisjon og reproduksjonsdata er opplyst. Dyrene kan også søkes opp i rovbase.no ved å bruke rovbasenummer, sier Holmstrøm.

De eldste rovdyra

Rovdata finner alderen på de innsendte store rovdyra ved å snitte opp og telle årringer i hjørnetennene deres. Den eldste jerven ble vurdert til 12 år og var en liten hann på bare 12 kilo som ble tatt i en bås og avlivet i Saltdal kommune i Nordland i november i fjor.

– Undersøkelsene viste at den hadde nedslitte tenner og slitasjeskader på klør. Den manglet også en tå på venstre bakfot, forklarer Holmstrøm.

De eldste gaupene var to hunngauper på 12 år skutt under jakt. Den ene ble felt på skadefelling i Saltdal kommune i mai i fjor og veide 18 kilo. Den andre ble skutt på kvotejakt i Tinn kommune (Vestfold og Telemark) i februar i år og veide 15,4 kilo.

De to eldste ulvene ble 7 år. Dette var lederparet i Kynnareviret, der hannen veide 47 kilo mens hunnen veide 42 kilo. Begge ble felt på lisensjakt 1. januar i år.

Bjørn var registrert mange ganger

Den eldste bjørnen som ble undersøkt siste året var ei 11 år gammel binne på 131 kilo, som ble skutt på skadefelling i Grong 17. juli i fjor. Hun ble påvist en rekke ganger gjennom DNA-analyser siden hun første gang ble påvist i 2009.

– Hun har siden fått flere avkom som i dag er en del av dagens bjørnebestand i Trøndelag, sier genetiker Oddmund Kleven i Rovdata i et nyhetsbrev.