Vegprosjektet Rv. 706 Nydalsbrua med tilknytninger i Trondheim ble startet i oktober 2020, og er planlagt ferdig til sommeren 2024.

Statens vegvesen varsler om at strekning på Osloveien blir stengt i 18 måneder fra 3. januar 2022. Illustrasjon: Statens vegvesen

- Vi går nå over i neste fase på Nydalsbrua, med støyping av rampebru mot sør, betonglokk med rundkjøring over Osloveien og etter hvert selve Nydalsbrua. Det skal også bygges ny Oslovei og vegsystem for gående og syklende. Svært mange komplekse arbeidsoppgaver vil foregå midt i dagens Oslovei, og det er derfor ikke mulig å ha trafikk på denne strekninga før de store konstruksjonene står ferdige, sier Jusnes Engum i pressemeldingen fra Statens vegvesen.

Forståelse for at det er upraktisk

Det er Skanska som er hovedentreprenør på prosjektet, og har fått frist pås eg til sommeren 2024 med å få vegprosjektet til 1,39 milliarder ferdig.

Statens vegvesen skriver på sin side at prosjektet har hatt god og jevn framdrift, og at det derfor ser ut til at veganlegget kan bli ferdig et halvt år før tida. For å få gjort jobben effektivt, varlser de allerde nå at det kan bli nødvendig å stenge Osloveien i ytterligere tre måneder ut over de 18 månedene som til nå er godkjent.

Engum opplyser samtidig om at det er viktig at folk ikke bruker lokalveger gjennom boligfelt og liknende som omkjøring, ettersom de veiene ikke er dimensjonert for den type trafikk.

Vegvesenet opplyser avslutningsvis i pressemeldingen om at kapasiteten på Omkjøringsvegen ved Sluppen også vil bli forbedre opp til fire felt i løpet av vinteren, oe som vil redusere køene i rush på E6. Engum har forståelse for at en slik omfattende stenging vil være upraktisk for mange.

- Vi forstår at dette vil gjøre hverdagen mer upraktisk for mange, men husk på at vi venter på noe bedre når prosjektet står ferdig, sier Engum avslutningsvis i pressemeldingen.