– Grunnet de mange driftsutfordringene på FOT-ruten Røros–Oslo har Samferdselsdepartementet nå inngått en tilleggsavtale med operatøren Air Leap, som innebærer at selskapet skal sette inn en ny flytype på ruten. I en mellomperiode skal ruten opereres med innleid kapasitet fra den svenske operatøren Amapola Flyg, det sier departementet i en pressemelding i dag.

Fra 3. januar vil ruten bli operert med en Fokker 50 på strekningen Ørland–Røros – Oslo. Amapola Flyg AB, som skal operere ruten i denne perioden, er et svensk selskap med erfaring fra vinteroperasjoner i Nord-Sverige.

Air Leap tar sikte på å overta driften med en ny flytype, ATR 42, så raskt som mulig, og senest innen utløpet av april 2022. Operatøren planlegger da for at Røros–Oslo igjen skal opereres som en selvstendig rute, og at flyet skal stå nattparkert i hangaren på Røros. Dette i følge departementets pressemelding.

Elgaaen ikke fornøyd

Fungerende ordfører i Røros kommune Christian Elgaaen sier at han syns det bra at det endelig kommer avgjørelser om flyruta, men at løsningene ikke er det de helst ønsket seg.

– Jeg er svært redd for at den midlertidige løsningen fra 3. januar vil gi oss nye og andre problemer. Nattparkert fly på Røros er viktig for oss for å sikre best mulig regularitet, og det nye flyet kan ikke stå på Røros på natta fordi det er stort for hangaren. Vi har dårlige erfaringer med sammenkobling med andre lufthavner fra i fjor. Røros-Oslo må fortsette å være en selvstendig flyrute. Alt dette har jeg vært tydelig på til departementet gjentatte ganger, sier han i kommentar til departementets avgjørelse.

Elgaaen mener at Samferdselsdepartementet ikke har lyttet tilstrekkelig nok til innspillene fra Rørossamfunnet.

– Dette er jeg kritisk til. Det er også en stor utfordring knyttet til Air Leaps omdømme og tillit i lokalsamfunnet og regionen. Det må virkelig jobbes hardt fra selskapet for å gjenskape tilliten til flytilbudet mellom Røros og Oslo. De har over tid ikke levert et tilfredsstillende tilbud. Derfor burde de ikke fått fortsette å operere flyruta vår, sier han.

Elgaaen sier at han har en klar forventning om at departementet følger Air Leap tett framover, og sørger for at de faktisk leverer det de skal. Lufthavnrådet vil fortsette å jobbe for og bidra til et godt og forutsigbart flytilbud mellom Røros og Oslo.