Og navnet er: TÆLET KULTURSAL.

I pressemeldingen fra kommunen står det at det kom over 80 innspill til navn. Gunnar Garberg var den som kom med forslaget om Tælet kultursal, og i følge kommunen er det et navn som ikke finnes på noe annet bygg/sted i Selbu.

Historisk betydning

Navnet har også en historisk betydning i Selbu. Kommunen skriver følgende i pressemeldingen:

"Tælet var navnet på den åpne plassen på kanten av et kvernsteinsbrudd. Når den store steinblokka ble heist opp fra bruddet, ble den lagt på tælet eller hoggartælet. Her risset steinhoggeren inn formen på steinen med en kompås (stor passer) og startet deretter grovhogginga av kvernsteinen.

Tæl betyr hardhet og viljestyrke til å gjennomføre noe. Felkarene var seige og driftige, de tok samse tak. Det må også tæl til for å stå på en scene. Bak en sceneopptreden ligger innsatsvilje og utholdenhet. For å skape noe trenger vi tæl.

Tæl betyr også bunn eller gulv, noe grunnleggende. Tælet er støtt å stå på.

Tilvirkningen av kvernstein var en lang prosess, en skapelsesprosess som resulterte i et produkt som ble brukt til å male korn som senere ble til mat på bordet. Mennesker trenger mat, på samme måte som vi trenger musikk, teater og scenekunst. I Tælet videreføres skapelsesprosessen fra kvernfjellet. Musikeren og skuespilleren minner oss om hva som skal til for å skape noe som har verdi for oss."

Samlingssted

Videre skriver kommunen at de nå håper at Tælet kultursal kan bli et samlingssted og en integreringsarena for alle innbyggerne i Selbu. Salen skal romme 300 gode sitteplasser og skal være det naturlige samlingspunktet for sang, musikk og teater - eller generelt når noe skal formidles og et sted å oppleve tilhørighet og fellesskap.