- Ettersom klager har gitt ufullstendige opplysninger i denne saken, er det nemndas vurdering at kompensasjonen på kroner 960 000 kan tilbakekreves fra klager i dette tilfellet, skriver Klagenemda i vedtaket.

Adresseavisen skrev om en sak der arrangøren verken hadde booket festivalområde eller artister. Det ble aldri annonsert at Sommerfæstivalen i Selbu skulle arrangeres i september i fjor, og det ble ikke startet billettsalg. Som en følge av avsløringene anmeldte politiet Sommerfæstivalen AS for grovt bedrageri. Samtidig startet Kulturrådet en etterkontroll av søknaden om koronastøtte.

Få avtaler på plass

- I dette tilfellet har klager verken avklart hvor festivalen skulle avholdes eller hvilke artister som skulle opptre på denne. Videre har ikke klager åpnet for kjøp av billetter. Klagenemnda kan derfor ikke se at «Sommerfæstivalen 2020 – høstutgaven» er tilstrekkelig planlagt til at det foreligger et slikt tap som kompensasjonsordningen skal dekke, skriver nemnda videre.

Nemnda legger også vekt på at klager ikke har kunnet fremlegge skriftlige avtaler tilknyttet den planlagte festivalen.

Instruert om å betale tilbake

Advokat for Sommerfæstivalen AS, Thomas Lidal Jamne sier til Adresseavisen at Sommerfæstivalen AS har lest avgjørelsen og derfor instruert politiet om å frigi beløpet tilbake til Kulturrådet.

- Vi mener fortsatt vår klage er riktig, men tar klagenemndas beslutning til etterretning, sier Jamne.

Ut over dette ønsker han ikke å kommentere klagenemndas avgjørelse og viser til festivalens klage.